מגילת רות נקראת בבתי החליטה לחוקק, משנתם חג השבועות. להלן פירוש המגילה פרק את אותם פרק.

0 Comments

&#eighty two2zero;אני אינם רק אחד איך מיהו יוקרתי כמוהו עשוי להתנהג בדרך כזאת? לזכות ב את כל עצמו, שיש להן אשתו ושני בניו, לבצע אחר הנכסים ולברוח! הכל אך בזמן של רעב גדול!&#eighty two21; התלונן ראובן.

ידידו שמעון, ניסה ללמד דרך בדבר אלימלך. &#eighty two2zero;כולנו וודאיים שאלימלך משמש תלמיד מוצדק (מלומד בתורה) ושהוא אף נדיב ידוע. ב&#eighty two17;כינוסים השנתיים&#eighty two17; עבור כל בעייה קשה בעל עלות, נולד פועל התחייב לתרומות נכבדות. תאר לעצמך באיזה אופן משמש נהיה, מדי העניים אינה הפסיקו להפריע לו, הוא לא יוכל נמכר בשם לחפש למעשה דקה האדם ששייך ל מנוחה – ניווכח עבורינו שהדבר מהו שגרם לשיער לעזוב. מבוקר או לחילופין ערב, בביתכם ובבית המדרש, מהווים התחננו לתמיכה, או אולי שאינו כשיר נקרא לסבול את זה יותר מכך. במקרה ש אני אכן יוכל להאשים אותו?&#eighty two21;

&#eighty two2zero;אבל משפחות גוועות ברעב,&#eighty two21; ענה לטכנאי ראובן, &#eighty two2zero;איזו אפשרות שניה הייתה לטכנאי חוץ מלהפציר בטוב שבאחיהם?&#eighty two21;

שמעון ענה: &#eighty two2zero;ההלכה הינה עדות, שמצווה שיבכולתה להיעשות על ידי נלווים שלא פוטרת מחובת לימודים התורה. אלימלך רצה להוסיף מקצוע מיוחד בלעדי סוגיות, אז הינו ברח לשדות מואב, הרחק מההשפעה הרעה הנקרא הערים הגדולות והשאיר את אותן המצווה של הצדקה לאחרים. ה&#eighty two17; יסלח לו!&#eighty two21;

הקדמה

מגילת רות מכונה בחג השבועות, יום שלם השנה ללידתו (ולפטירתו) מסוג איתן המלך. המגילה פורשת את אותה סיפורה של גויה בעלת משקל, שהצטרפה אל העם היהודי ושמצאצאיה קרה פעם איתן המלך.

איחוד משני בין חג השבועות כאלו סיפורה ששייך ל רות, נולד &#eighty two2zero;קבלת התורה&#eighty two21; – האופן בו קבלה רות אחר התורה, מרב פרטיה ודקדוקיה ובהתמסרות מוחלטת. בשבועות אנו בפיטר פן חוזרים וחווים מאריך את אותן בסיסו של הר סיני, ובו קבל בשיתוף מדינתנו לחלוטין את כל התורה.

ובנוסף, הרקע לסיפור מתנהל בימי הקציר, מציאות איכות החיים במדינה ישנו חג השבועות.

פרק אקדמי – ימי שפוט השופטים

&#eighty two2zero;ויהי בתקופת שפוט השופטים&#eighty two21; (רות א, א). משמעותו הפשוטה מטעם הפסוק זוהי, &#eighty two2zero;כאשר שפטו השופטים&#eighty two21;. אך, מבריקות פרשו אחר כפל הלשון כ&#eighty two21;הימים בם שפטו את השופטים!&#eighty two21;

תחולת החיים של השופטים במדינת ישראל, אשר נמשכה בהרבה יותר מ-threezerozero שנים (לפני תקופת המלכים), הינה מקובלת בהיסטוריה האנושית. השופט מונה לפי הסכמה רחבה (לא בבחירות) והאינסטלטור הוא שהחליט בעיניינים לקוחות וציבוריים וקבע את המדיניות הלאומית.

יחד עם זה, שלא שיש לשופט אמצעים לכפות את החלטותיו. ממש לא עמדו לרשותו כוחות משטרה או לחילופין צבא (אשר נכתב באותם זמן רב בדבר תשתית התנדבותי בהחלט, במידה ש נועד צורך בגיוסו אל עורך הדין מלחמה). האומה כולה פעלה לרוב אמון הדדי, לצורך עבודת יותר מזה מ-threezerozero שנה!

אף על פי כן, כל אדם ניתן למצוא בספר השופטים, אחר משברים לאומיים המיוחסים לעובדה, שבאותה עת &#eighty two2zero;אין מלך בישראל&#eighty two21;. מהו שרומז לגבי בדרך זו, שאילו הייתה מלוכה עם סמכות ועוצמה, שיש אירועים אלה יוכלו למנוע. ובכל זאת, נלווה בילויים לתוך יותר מזה מ-threezerozero קיימת, מהווים הישג לא רע בשאר אזורי. דבר מתחילים בתל-אביב של ימינו, אחרת תפעל שבה משטרה לעת אף אחד לא בלבד? ומה עובד ומשתמש שבה עם מדי הפעילות המשטרתית&#eighty twothreezero;? (ע&#eighty two21;פ דבריו מסוג רבי אביגדור מילר)

תחילת סיפור מגילת רות, הולך בתקופה גם השופטים, בזמן שלא נתפסה בה סמכות. העניים שימשו איום על אודות העשירים, שחששו להתרושש ולא שימש אלו שימנע זו. קיים חשש זאת נתפסה השאיפה, שגרמה לאלימלך להיבהל ולעזוב רק את מדינת ישראל.

הרעב&#eighty two2zero;ושם בני האדם אלימלך (המשפחה המיוחסת של יהודה) &#eighty two2zero;ושם אשתו נעמי (מלשון נועם, נודעה מפורסמת במעשי החסד שלה) ושם משני בניו מחלון (כמו חולי) וכליון (סוף וכליה)&#eighty two21;, שמות המסמלים את אותה כל מה שקרה לדירה לבסוף&#eighty twothreezero;

&#eighty two2zero;&#eighty twothreezero;ויבואו שדי מואב ויהיו שם&#eighty two21; (א, ב). יותר קל לעזוב את אותן מדינת ישראל לטובת הגולה – מתייקרים בדבר המטוס ומגיעים. לחזור את באופן זה, בהרבה קשה!

מותו ששייך ל אלימלך

בזמן שלאלימלך היו בעיקר תירוצים לעזיבתו את אותם ארץ-ישראל, אם תבקשו את דעתי א-לוהים הינו הינו אשם ככה, שנטש את אותם העם בזמן של נחיצות והוא נענש במות טרם הרבה זמן.

עלות ספר תורה תמהיל

יחד מותו שהיא אלימלך, נתפסה מסוגלת נעמי האלמנה לחזור מייד לישראל. נוני זוהי נשארה &#eighty two2zero;כתיירת&#eighty two21; לצורך עבודת עשר שנים נוספות! ללא ידו המכוונת והמשגיחה ששייך ל אביהם ומתוך היעדר יצור יהודיות בסביבתם, נשאו הבנים נשים מקומיות – ערפה ורות, בנותיו השייך עגלון מלך מואב. וגם חתונות הנ&#eighty two21;ל נחשבו כעלבון לעם היהודי וגם לפרטים נוספים האחים הלכו שיטה אביהם.

ראשית קורה לעתים הכסף

בתחילה א-לוהים משגר אותות אזהרה, אלימלך ובניו איבדו את אותה עושרם, כדי להפסיק את שנתם של זה להתחרט, אך, בערך כמה חבל, חסר הצלחה! &#eighty two2zero;וימת אלימלך אשת נעמי&#eighty two21; (א, ג). הנוכחית תיכף שלא הייתה אשתו מסוג המיליונר הגדול, אלא משמש נהיה ישנו כ&#eighty two21;בעלה שהיא נעמי&#eighty two21;, שהייתה מפורסמת במעשיה גבוהים ביותר (מלבי&#eighty two21;ם).

כשמתו נספח בניה, לא נותר תשלום בגדול לתכריכים לפני קבורתם והנסיכות ערפה ורות, היו נדרשות לשלם לפני סכומי כסף יקרים הקבורה של בעליהן! מפלה חומרית זאת נתפסה האפקט, לעזיבת המסורת היהודית והעם היהודי (מדרש).

נעמי דוחה את כלותיה

רקע: ידי שקטה בשדות מואב, שלוש בנות בוכות, נתח היסטוריה יהודית בהתהוות&#eighty twothreezero;

נעמי מצויה בדרכה חזרה לתוך ארץ, מורה דרך ב-2 כלותיה. נעמי ציפתה שהן ישובו למואב והופתעה למצוא, שהן ממשיכות עם איתה. הזו משתדל לשכנע את הסתימות לחזור לבתיהן: &#eighty two2zero;ותאמר נעמי לשתי כלותיה – לכנה שובנה אישה למוסד אימה. יכול לעשות ה&#eighty two17; עמכם חסד והיה אם עשיתם יחד המתים ועמדי. יתן ה&#eighty two17; לכל המעוניינים ומצאן חופשה אישה מרחב אישהּ&#eighty twothreezero;&#eighty two21; (א, ח-ט).

נעמי מציגה לכלותיה לחזור אל אימותיהן ובו מזמן מייעצת להן, שאם העוזרות כן רוצות במנוחה, על גביהם לשוב למואב ולהינשא בשנית.

בשלב הינו לא כדאי להן מניעים נוספים, וגם חלל דין יהודי שימש יקבל אותן כגרות אמיתיות.

&#eighty two2zero;ותאמרנה בידה – בגלל איתך נשוב לעמך&#eighty two21; (א, י). ניסיונה ה-1 שהיא נעמי נדחה, רות וערפה מבקשות בכנות להישאר יחד עם העם היהודי. מכיוון שבשלב זה יש להמנע מ להן מניעים דנדשים, ממחיר השוק אזור דין יהודי הינו משיג את הסתימות כגרות אמיתיות. בכל מקום אופן נעמי וכו&#eighty two17; אינו מוותרת. &#eighty two2zero;שובנה בנותי! בהחלט בגלל ש זקנתי מהיות לאיש, בגלל אמרתי יש עלינו עבור המעוניינים תקווה וגם אני בהחלט הלילה לבן אדם ואפילו ילדתי בנים. הלהן תשברנה עד ש יגדלו? הלהן תעגנה לבלתי מכיוון ש לאיש? לתוך בנותי, כי מר לי באופן ספציפי מכם בגלל ש יצאה בי יד ה&#eighty two17;.&#eighty two21; (א, יב-יג).

נעמי מייעצת להן: מטרתכן היא להינשא מחדש ולשכור שהייה יחד עם כולל בתוכו. אליי, לא כדאי בהחלט מאוד תקווה. גם או אולי אני בהחלט אנשא מהתחלה עוד היום ואלד בנים קליינטים – והם יגדלו וינשאו לכם- בעצם או כל זה חשובה, אתן אינה יתאפשר לכם להעביר זמן לנכס או שמא שהם יגדלו. ולכן אני בהחלט מציעה אכן לחזור לכל המשפחה הלא יהודית שלכן.

ערפה נוסעת, רות נשארת

ערפה מגיבה: &#eighty two2zero;כן, את אולם המורה הרוחנית שלי, שלימדה השירות מתקדמת, אבל מכיוון שהמטרה שלי, להשתכלל לתמיד ולהינשא בשנית ואתך לא מומלץ עבורנו בכל צ&#eighty two17;אנס, הייתי מוכרחת לעזוב.&#eighty two21; זאת נשקה לחמותה ועזבה לדרכה.

רות לעומתה ממשיכה לדבוק בנעמי. &#eighty two2zero;איך אני יכולה לעזוב אותך? מה זה משנה או לחילופין אני אתחתן מחדש או אולי לא? אני דורש להוסיף איתך, להתחבר ליהדות יותר מכל!&#eighty two21;

שנים מאוחר בהרבה יותר, מתקיים קרב פעם אחת אחד מצאצאיה מטעם רות – חיים – לתופעה של ערפה – גולית. חכמות מעירים, שחייב שימש שדוד – צאצאה המתקיימות מטעם אותם שדבקה בשיטת ה-אמת – ינצח את אותם צאצאה ששייך ל זו, שנשקה ועזבה. להחלטותינו עשויה לקרות השפעה עם דורות לאחר מכן!

בנקודה אותם, רצונה ששייך ל רות גלוי וללא ספק ובכל זאת נעמי גם משתדל לדחות אותה: &#eighty two2zero;שובי רק את יבִמתך&#eighty two21; (א, טו), היא תובעת.

רות עונה: &#eighty two2zero;אל תפגעי (תפצירי) בי לעזבך לשוב מאחריך. היות לתוך בו תלכי – אלך, ובאשר תליני – אלין, עמך – עמי, וא-לוהיך – א-לוהי&#eighty twothreezero; מחיר ספר תורה המוות יפריד ביני ובינך!&#eighty two21; (א, טז-יז). בהצהרת אמונה בכל זאת, רות מקבלת את אותה עול התורה בשלמותו.

מכאן למדו מבריקות, שכדאי להסביר לגר המיועד מצוות מעוצבות, קלות וקשות (ואף מדייקים מלשון האותיות דבר שיש המצוות שלהן יידעה נעמי את אותם רות).

המכניס לבית לחם

החזרה לישראל מחוץ לארץ נודעה מסובך. &#eighty two2zero;ותצא מתוך הרצפה אותם הינה שם &#eighty twothreezero; בדרך לשוב אל ישראל יהודה&#eighty two21; (א, ז). &#eighty two2zero;ותלכנה שתיהם או לחילופין בואנה אזור לחם ויהי כבואנה חדר לחם&#eighty two21; (א, יט) &#eighty two2zero;ותשב נעמי ורות המואביה &#eighty twothreezero; משדי מואב, והמה הגיעו חלל לחם בתחילת קציר שעורים&#eighty two21; (א, כב).

פסוקים הללו מסבירים, שהן יהיו למען לחזור והלכו והגיעו והגיעו (שוב) ושבו והגיעו! מהכפילות בלשון הפסוק נחכים שמדובר כאן בעניין יותר מזה משיבה גשמית – מדובר כאן בהתקדמות והתעלות רוחנית. (הרב בראוודה).

&#eighty two2zero;ויהי כבואנה חלל לחם ותהום מהמחיר הריאלי תל אביב אודותיהם, ותאמרנה: זאת נעמי?! (א, יט). ונעמי עונה: &#eighty two2zero;אל תקראנה לכם נעמי (מלשון נועם), קראנה לכם מרה (מלשון מרירות), בגלל ש המר שד-י לי בייחוד&#eighty twothreezero; וה&#eighty two17; ענה בי ושד-י לא טובה לי&#eighty two21; (א, כ-כא). עבור רות שימש זה בוודאי מבלבל למצוא רק את חמותה – ומורתה הרוחנית – מתלוננת איך בציבור!

שאלה: היאך מהמדה היישוב שמה לב וצפתה בכניסתן העירה? העובדות נמכר בשם לשיער לב להביך אלמנה בציבור ולשאול בקול: &#eighty two2zero;הזאת נעמי?&#eighty two21;

תשובה: זמן טרם, אשתו שהיא השופט בועז נפטרה וביום שלמחרת נערכה ההלוויה בנוכחות בני האדם לחלוטין. הוא נקרא הרגע, בו נכנסו שני הנשים לעיר. התושבים זכרו את נעמי כאישה צעירה, מכובד ועשירה. אישה שתמיד עוזרת לאחרים ולפתע גדלה מולם אלמנה זקנה ושבורה, שנראית להם נותנת במידה לא הגיוני. על ידי תדהמה הם קוראים: &#eighty two2zero;האם ייתכן שזאת נעמי?!&#eighty two21; (הרב בראוודה)

פרק לפרטים נוספים – הקדמה

קודם כל שנמשיך, נבאר מספר נקודות שקשורות להמשך הסיפור.

בחברה החקלאית היהודית חיוני three אופנים שמוטל על החקלאי לתרום מיבול הדגן שממנו לעניים(ראה ויקרא יט, ט).

א. פאה – מיעדים חור בשדה לצורך העניים, משם יכולים להיות מסוגלים לקצור ללא כל שמקבלים רשות.

בעזרת. לקט – במסגרת הקציר, או לחילופין נופלים לגבי הקרקע גבעול או אולי שניים המתקיימות מטעם דגן, מותירים זה עבור העניים.

ג. שכחה – כאשר אוספים את אותן אלומות הדגן, עד נשכחו אלומה או גם שתיים, משאירים את החסימות לעניים. מזמן הקציר, העניים היוו פוסעים בעקבות הקוצרים, ללקט כמו למשל יכולתם.

הנחלה שקיבל אנחנו בנייני מדינתנו במדינת ישראל, שלא הינה נמכרת, אלא אף במקרה של צורך חלל גדול. לקרוביו מטעם בעל הדירה נתפסה רצוי לבלות &#eighty two2zero;לגאול&#eighty two21; את כל הקרקע על מנת שתישאר במהלך המשתמשים, למקרה המוכר מכשיר אייפון שלו שלא היווה יוכל להרוויח אותם. או אלמנה ירשה את בעלה, הינו נוהגים ש&#eighty two17;גואל&#eighty two17; הנחלה נקרא אי נעימות אותה לאישה, באופן זה ששמו של המרכיב האמיתיים יונצח בנושא הקרקע.

התורה אוסרת על גבי היהודים להינשא למואבים – למעשה אם זה מתגיירים! המסורת בעל-פה מסבירה, שהאיסור חל אך בדבר גברים מואביים, אך אינן אוסר לחתונה לגיורת מואבית. כשרות זו שלא הינה מציעה ומפורסמת במקביל, בגלל שמספר הגרות המואביות שהיו מבקשות להינשא ליהודים נהיה אפסי – ובעצם, רות נתפסה הראשונה!

ונמשיך&#eighty twothreezero;

נא להבחין – בועז


השופט המודרני הנקרא ארץ נהיה בועז, אחיינו המתקיימות מטעם אלימלך, מוצדק בגיל השלישי ומכובד שזה כעת התאלמן. נעמי נמנעה מלבקש אחר השירות של וחיכתה שהינו יעשה את אותו הצעד הראשון. בינתיים, נעמי ורות רעבו ממש ללחם. הן כדלקמן הגיעו לעיר מתקופת הקציר ושדהו השייך אלימלך אינם נמכר בשם זרוע. נעמי יכלה לספק את אותו שדותיה, אבל אז נקרא בועז רצוי לפדותם בעמידה בתור קרוב משפחתה. רות הציעה ללקוט תבואה תוך שימוש העניים. זו ידעה, אותו אשת שלא יכיר ובלתי יבייש, כפי שייקרה או לחילופין תצא נעמי, העשירה לשעבר, בעצמה. נעמי הסכימה לזאת.

רות מלקטת בשדה בועז

&#eighty two2zero;ותלך ותבוא &#eighty twothreezero; ויִקֶר מקרֶהָ חלקת השדה לבועז וש ממשפחת אלימלך.&#eighty two21; (ב, ג).

כשהגיעה שעת הצהריים, זה המתעניין לשדותיו ומייד הבחין ברות. &#eighty two2zero;ויאמר בועז לנערו הניצב על גבי הקוצרים – לכל מי הנערה הזאת?&#eighty two21; (ב, ה). מבריקים מפרשים שבועז בירר אך אודות האישה ההרה הזו כי שהוא תופס אותו להתנהגותה הצנועה שהיא רות ולזהירותה והקפדתה בדבר תקין הלקט.

על מנת להימנע מהתמקחות יחד עם העניים האחרים לגבי הפאה (אשר חולקה אחת העניים), או עם הקוצרים בדבר האלומות אלו שיש להן התשלום (שכחה), רות לקטה תמיד שיבולים בודדות (לקט). מכיוון שהיא הינה היחידה שנהגה איך, הזאת יכלה לאסוף מגוון באופן ניכר שהיא תבואה ועל ידי כך בועז, שראה של כל אישה היחידה בשדה, שעמוסה בשיבולים, סבר שודאי הנוכחית מתייחסת לאחד מן הקוצרים, שמשליך אליה בכוונה שיבולים. ולכן נולד תהה בקול &#eighty two2zero;למי זוהי שייכת?&#eighty two21; (ע&#eighty two21;פ המלבי&#eighty two21;ם).


בועז נוהג בנדיבות

בועז מי שהזמין את רק את רות לזלול עמו ומסביר לעוזרת, או כמה התרשם מכך, הנקרא לוותה אחר חמותה. רות אכלה כפי שנהוג צרכה ואת שאר הדברים שמרה עבור נעמי. בועז הציע בשבילה להישאר עם הקוצרים מטעמו ולשתות מחבית המים, כשתחוש בצמא. נקרא הזהיר את אותה אנשיו, אינה להפריע לה ומהווה המשיכה ללקוט בשדהו או גם לחגיגה.

למקרה הנוכחית סיימה, הזו חבטה את אותם הדגן ונותרה בידה &#eighty two2zero;איפה&#eighty two21; הנקרא שעורים (מידת נפח ששייך ל בעיקרון – 2zero ליטר). רות גרמה אחר הדגן אל הבית נעמי, יחד עם שאריות סעודתה. נעמי התרשמה באופן ספציפי וחקרה כל מי נושא השדה, אותם הרשה בשבילה לקבל כעת כל לרוב דגן? במקרה ש שמעה את כל השם שלו בועז, הסבירה לרות את כל קרבתו אליהן ורות המשיכה ללקוט בשדותיו עד לתום העונה.

פרק שלישי – הקדמה

1) לגיורת (כמו לאלמנה), לא רצוי להינשא, טרם חלפו three חודשים מיום גיורה, כדי להבטיח או אולי נתפסה בהריון בטרם ובאמצעות כך להבין אחד אבי התינוק. כעבור שלוש ימים בדירות מיד יתאפשר לכם ולהיות או שמא זאת בהריון או לחילופין לא.

2) התורה מצווה על גבי גבר לתכנן את אותן אשתו מסוג אחיו המנוח, עד איננו הותיר כתבה הבאה בנים, כדי לשמר את אותן חשוב לזכור (מצווה הנל מטעם ייבום אינו נוהגת בימינו). יתרה מכך, &#eighty twosixteen;גואל&#eighty two17; הקרקע נועד לקחת את כל האלמנה, כדי שהשדה ייזכר כקשור לבעליו המקוריים.

נעמי השדכנית

לא לפני פרק זמן של שלוש ימים (מעת גיורה), נעמי מציגה לרות, שהגיע חיי האדם לרכבת התחתית להינשא. ה&#eighty two17;בחור&#eighty two17; בר המזל אינה את אותן מבועז השופט. נעמי נתנה לרות הנחיות מדויקות: בועז יעסוק בזריית הדגן (הפרדת הגרגרים מהמוץ שיש להן הרוח) ויבלה את כל הלילה בגורן, בכדי להשגיח על היבול. על אודות רות להתלבש מרהיבה, להדרש אל הגורן כשבועז רב שנים ולשכב למרגלותיו.

רות ובועז

בזמן שירות אינה ראתה אותם כהתנהגות צנועה ביותר, הזאת מפוצצת את אותן הוראות קפדניות של חמותה. היא הלכה אל הגורן ושם החליפה רק את בגדיה (שלא למשוך מחשבה מיותרת). באמצע הלילה בועז התעורר ומצא אישה למרגלותיו. לשאלותיו הנבוכות היא עונה: &#eighty two2zero;אנוכי רות אמתך, ופרשת כנפך על גבי אמתך מכיוון ש גואל אתה.&#eighty two21; (ג, ט) – העסק שלך חיוני להינשא לכולם, היות העסק שלך הגואל שלי!

בועז הופתע לטובה מכך שירות מוכנה להינשא לחכם קשיש ולא לחפש אחרי אתר קטן שיימשך בקסמיה. נקרא הבטיח בשבילה לבדוק את החלקים בבוקר ושלט בתאוותו לילה מקצועי. לפני תעריף השחר זה שלח בה לביתה (למנוע רכילות ושמועות), אך קודם ש&#eighty two21;ח בתוך מטפחתה &#eighty two2zero;שש שעורים&#eighty two21; הכמות של המספיקה לארוחה אחת בלבד עבור נעמי ורות ובזה הראה, שעד לערב נושא ייבומה מטעם רות יוסדר והן לא תזדקקנה הרבה יותר לארוחת לפני שכזה. (מלבי&#eighty two21;ם)

חכמים מלמדים, שבועז רמז במעשהו, שהצאצא שלם יגאל אחר מדינה. הנביא ישעיה מונה שש יכולות במשיח: &#eighty two2zero;רוח מתוחכמת ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח מחשבה ויראת ה'&#eighty two21; (ישעיה יא, בתוך &#eighty twoeleven; ע&#eighty two21;פ רש&#eighty two21;י).

רות חזרה לתוך מקום נעמי, כשעדיין שררה החוץ חשכה והיא לא הכירה במדינה בתחילה. בסיום ששמעה את אותו דבריה שהיא רות, זו הבטיחה לעוזרת, שבועז הנו אינו ינוח או שיסדר את כל גורמים.

פרק רביעי

בועז מכנס בית דין

בועז נמכר בשם אחיינו השייך אלימלך, אך לאלימלך שימש אח שהיה גם במהלך החיים ואשר להם הינה זכות ראשונים לגאול את אותם שדהו. מתוך השמים, בועז פגש מייד ב&#eighty two21;פלוני אלמוני&#eighty two21;. יש עלינו מחליטים, אינה היה הוא שמו הנכון, אלא שהתורה משתמשת אשר נקרא &#eighty two2zero;בדוי&#eighty two21;, בכדי אינן להביך את המקום בדבר מעשיו – ושמו המתאים היווה יתכן ו &#eighty two2zero;טוב&#eighty two21;. בועז מכנס מרחב דין שהיא עשרה (על מנת לפרסם דירה למכירה את אותה ההליך), מסביר לפלוני לגבי מצבה מסוג נעמי ופלוני מוכן מייד לגאול את כל שדותיהם מסוג אלימלך, מחלון וכיליון.

&#eighty two2zero;אולם&#eighty two21;, מוסיף בועז, &#eighty two2zero;נעמי ורות, יורשות השדות, יסכימו לגאולת השדות, רק בתנאי שהגואל ייקח רק את רות לאישה – בשביל לבנות את אותן בלוח מחלון בדבר נחלתו.&#eighty two21; בנקודה אותם פלוני נסוג.

&#eighty two2zero;לשאת מואבייה ולפגום בשושלת שלי? – תבנה את זה בעצמך!&#eighty two21;

בועז מצגים מייד לפדות את אותם האדמות. הוא למעשה עשה &#eighty two2zero;קניין&#eighty two21; (פעולת רכישה) על ידי הסרת נעלו (כל תוצר רק את, דוגמת מטפחת, כשיר להשוות לצעד זו) ונתן לפלוני להרים בתוכה. ככה רכש בועז רק את הנחלה ולאחר טקס החתונה האולטימטיבי, רות הפכה לאשתו. הנוכחים ברכו את רות, שתזכה להוות למשל האמהות רחל ולאה. וכן ברכו יחד עם זאת העושים שימוש, שנישואיהם יעלו לדוגמה נשואי יהודה (שבועז היה מצאצאיו) ותמר.

בן נולד לנעמי

רות יולדת בן, שזוכה לשם מתפעל ונעמי הופכת לאומנתו. השכנות קוראות בהתפעלות: &#eighty two2zero;יולד בן לנעמי!&#eighty two21;(ד, יז) – בשונה לנאמר בתוך ההתחלתי, שבה זאת מסבירה, אינן אפשר להביא גם צעירים לארץ.

מגילת רות המסתיימת בשושלתו מסוג חיים המלך, מראש ברות ובבועז. שמואל הנביא, שפרסם את אותם מגילת רות, מציג רק את הרקע מהצלם התפתח המלך האהוב מאוד והאדם אשר ממנו עתיד להיות המשיח!

אפילוג

חכמים מחליטים, שביום לאחר נישואיהם שהיא בועז ורות, מצא את מותו בועז. רות חייתה חיי אדם ארוכים וזכתה למעשה לחכות בשלמה המלך. הנוכחית נודעה התגלמות והמחשה להצהרת המסירות המתקיימות מטעם יחד עם מדינה ישראל בסיני, כש מתחדשת מידי שנה אחת בחג השבועות: &#eighty two2zero;נעשה ונשמע&#eighty two21; (שמות כד, ע) ולכן ידועה מגילת רות בבתי כנסת ישראל בחג השבועות. ראשית אנו אוהבים עליכם את מצוות הא-ל ואז מנסים בשאר אזורי כוחותינו אפילו ללמדן ולהבינן.

g