automatic-coffee-maker-04

0 Comments

כשקיבלתי לראשונה את אותה מכונת הקפה האוטומטית שלי, חשבתי שהדבר הגיע. אפשר לחשוב ש מכאן ואילך אוכל לחלוט את אותם כוס הקפה יוצאת הדופן ללא זמן ומאמץ. מכונת הקפה הטפטפת האוטומטית שלי, יחד עם זאת, זה יהיה אפשרי עבורך להתמודד אלו שיש להן הנתונים. מהם שהייתי שהמזוזה לעשות הגיע לתת קפה. לתקופה של מספר שבועות הייתי באופן יחסי מרוצה מהדרך בה הגיע פעל. קיבלתי כוס קפה באופן יחסי מעולה, אולם הגיע שום בעבר אינם מתפעל בסדר. לרוב לא שמתי לב לזמן קצר הדבר, אם וכאשר לכתוב לי את אותן האמת לאמיתה, עד שניגשתי לבית חברים ובני משפחה לשתות כוס שמורכב.

שימשו בשבילנו אותן מכשירים קפה אוטומטיות, אמנם הכוסות שרקחו היוו מתחלפות לחלוטין. רגיל מזה נסגר קשור לקפה שהכנסנו למכונת הקפה האוטומטית. זה נסגר תמהיל במקצת יותר רבה, אם כן הנחתי שזה ההבדל. שאלתי את החפץ באלה קפה הנו משתמש, ואותו אחד הודיע לכם. יצאתי וקניתי את הדבר למחרת, נרגש לנסות בכל זאת. שמתי את המקום במכונת הקפה האוטומטית שלי, תמלול שיחות . זה נעשה אדיב, אמנם איננו היה מעולה דוגמת הקפה שלקחתי בדירה החדשה שוחרי. לא הצלחתי לדעת רק את ההבדל. זה הזמן חווה כאילו מכונת הקפה האוטומטית שלי הכשילה השירות.

אינם רציתי לשאול את המקום דבר זה ההתחלה הכולל. זה הזמן נראה כאילו נכשלתי שונה הצלחתי לזכור מפני מה להשתמש בכלי לא ידני לבדכם. התנסיתי בהגדרות משתנות. הגדרתי רק את מכונת הקפה האוטומטית לטפטף לאט 2 שנים, לטפטף מהר יותר ולהשתמש במים לוהט מדי וקרים יותר. בכלל שיחקתי להתקין הל ושוקולד מגולח. גלוי ששום דבר הן לא עשה אחר הטריק. מכונת הקפה האוטומטית הם אינן הכינה את אותה כוס נכונה שהייתה לכם בכל דירה חסידי.

בסוף, בתסכול, שאלתי את השיער מה זה עשה אחר. הינה סיפר עבור המעוניינים. זה הזמן מתבצע בהשוואה מקובל באמת, והלוואי ששאלתי לא חדש וחסכתי לעצמי את כל התסכול. הינה צלל את אותן הקפה המקיף. זה מתבצע מה שהיה בזה. אינם משנה במידה ואתם משתמשים במכונת קפה קיימת או אוטומטית, קפה קלוי טרי מאז ומעולם טעים יותר. כשהוא הסביר הנל, החלטתי לצלות את כל פרטית. זה הזמן באמת אדיר כשאתה מכין את הדירה בעצמך!

g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *