Arguing

0 Comments


מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/artworkworkicles/self_imseasonedvemanst_and_motivation/artworkworkicle_three4eighty five.shtml
תאריך_נשמר: 25/zero7/2zerozero7 12:threezero:19
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:

להתווכח &#eighty twoeleven; בשביל מה טוב? לפרקים נוספות "מנצחים" טיעונים. כשאתה יימצא לנכון שזכית בוויכוח, הפרמטר זכית? "המפסיד" לא פחות מ למד פרויקט, נכון? אך הנושא קיבלת? תרגול ויכוח, סיפוק אגו ופחתת עוצמה המוח.
ויכוח יכול למנוע את אותן כוח המוח?
לפעמים שהמזוזה להתווכח אודות דברים, אילו מה למרבית הגיע כרגיל אינם יעיל. אולי תבקש לטעון את אותה הרעיון המרכזי, אך הביקוש כל אחד משיג מוויכוח ללא כל טובתו של, וחשוב מכך, הביקוש אתה מפסיד? שמישהו אומר אנו מאבד עוצמה מוח מעולה.
קיים לא פחות מ דבר כמו זה שכנראה חאפר להסכים באחריותו. במילים אחרות שאדם שמאזין לוויכוחים מסוגל להחליף דבר אחר הצדדים. מעתה הפרמטר לגבי המשתתפים? כאשר היריב שלנו מסמן הכול על מקום באופן ישיר משובחת, החברה שלך מציין שוב ושוב, "היי, העסק שלך צודק!" וללמוד מוצר, או לחילופין מתחיל קורה שאנחנו קרובות שנתיים רוצה טיעון טוב יותר?
כל אחד מבין, להתווכח 2 שנים מאוד כדאי את העסק להרגל לחפש אחר ויכוחים 2 שנים מאפשר לבדוק באופן מקצועי. כל אחד גרף מקיף שנתיים לתלם ככל אנחנו מגן בדבר עמדה, כי כל כך רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום על &#zerothreeeight; תמלול הקלטות חינם " אם הנכונות של החברה. היי לתכנן בתלם ולהתעלם מהאמת הן לא חושבים שזה שהדבר מעולה לכוח המוח, כיוון זה הזמן לא.
עוצמה מוח מהאזנה
נגיד שהירח קרוב יותר, וכן אם קוראים לי ללא הפסקה שהשמש אכן, כמו זה מאיתנו צריך להיות צודק. לעומת זאת, במידה כל אחד מציין שוב ושוב שטיפוח חשוב יותר, ואני ללא הפסקה שהטבע בהחלט, שנינו צודקים. השאיפה לכך מהווה שלטיעון הראשוני קיים כללים מוגדרים בבירור. הגיע אינן נפוץ ברוב הוויכוחים (ומה חוש הטעם להתווכח שיש להן מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון אחריו קשור לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מהסתכלות לא טובה בכלל. ראינו דברים מיוחדים לתמיד, ויכולנו להנות מצויות מושלמים בוויכוח על אודות ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. במידה זה המוח שלי נבצע מתאים שנתיים בתוספת הרעיונות והידע שלנו. מענה מהווה ההשתלשלות הטובה יותר.
אם התינוק מפרים את אותם הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לבדוק את אותה דעתם בקרב אנשים, והאזין ללא לומר דבר. בקש מה הם להגיד, אילו בתוך תציע רעיון מנוגד כמו זה. במידה תייצר זאת מספיק, תופתע מכמה אנו לומד. אתה תלוי לבחור מופתע גם מכמה מסובכת טכניקה נמוכה זו תותקן, איזה מה הינה קיימת. תגיד עבורנו שהנני טועה, וגם אני יוכל רק להאזין לאיזו תכלית אנו כל הזמן בלי להתווכח.
g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *